Kontaktujte mě

Položkové stavební rozpočty

Slouží ke stanovení přesného ocenění Vámi požadovaného objektu – stavby.

V jednotlivých položkách rozpočtu najdete přesné množství potřebného stavebního materiálu, jednotkovou cenu za měrnou jednotku materiálu a práce a konečnou cenu za každou položku jednotlivě.

Samostatné položky jsou vkládány v rozpočtu do příslušných oddílů, které specifikují jednotlivé druhy prací a jako celek tvoří v rekapitulaci finální rozpočet.

Rekapitulace oddílů - mezi nejrozšířenější patří:

 •  Zemní práce 
 •  Základové konstrukce
 •  Svislé a nosné konstrukce
 •  Vodorovné konstrukce
 •  Úpravy povrchů, podlahy a mazaniny
 •  Dokončující konstrukce a práce
 •  Bourání a demoliční práce pomocí mechanizace nebo ručně
 • Izolace proti vodě, izolace tepelné a akustické
 • Povlakové krytiny
 • Konstrukce tesařské
 • Konstrukce pokrývačské
 • Konstrukce ze sádrokartonu
 • Konstrukce klempířské 
 • Konstrukce truhlářské
 • Konstrukce zámečnické
 • Podlahy z dlaždic
 • Podlahy povlakové
 • Podlahy lité
 • Podlahy a obklady z kamene
 • Obklady keramické vnějších a vnitřních konstrukcí
 • Nátěry veškerých konstrukcí
 • Malby zděných, betonových a SDK konstrukcí , penetrace

Do rekapitulace oddílů patří rovněž odborné profese jako např : elektroinstalace, zdravotechnika tj kanalizace, vodovod, plyn, dále topení , vzduchotechnika, výtahy, bazénová technologie aj.

Nedílnou součástí stavebního rozpočtu je krycí list.

Krycí list obsahuje:

 •  Základní rozpočtové náklady ( ZRN)
 •  Náklady spojené s umístěním stavby ( NUS)
 •  Hodinové zúčtovací sazby ( HZS )
 •  Kompletační činnost ( KC )
 •  Jiné náklady
 •  Celkové náklady bez DPH
 •  DPH snížená a základní
 •  Konečná cena s DPH

Kontaktujte mě

+420 724 334 219

Nabízené služby

Rychlé kontakty

Jaroslava Kalenská
Pod Viničkou 498,
Libčice nad Vltavou, 252 66

Adresa provozovny (od 1.1.2019):
Pelléova 243/7, Praha 6 PSČ 160 00

e-mail: jaroslavakalenska@seznam.cz
mobil: +420 724 334 219

Další kontakty