Kontaktujte mě

Vypracování výkazu výměr

Ve výkazu výměr jsou zohledňována jednotlivá množství materiálu i prací. Podkladem pro přesné zpracování výkazu výměr je projektová dokumentace. Z ní se určí daná množství v měrných jednotkách.

Výkaz výměr umožňuje kontrolu materiálu a práce na stavbě a měl by být totožný s množstvím materiálu a práce uvedeným v projektové dokumentaci.


Kontaktujte mě

+420 724 334 219

Nabízené služby

Rychlé kontakty

Jaroslava Kalenská
Pod Viničkou 498,
Libčice nad Vltavou, 252 66

Adresa provozovny (od 1.1.2019):
Pelléova 243/7, Praha 6 PSČ 160 00

e-mail: jaroslavakalenska@seznam.cz
mobil: +420 724 334 219

Další kontakty