Kontaktujte mě

Vypracování výkazu výměr

Ve výkazu výměr jsou zohledňována jednotlivá množství materiálu i prací. Podkladem pro přesné zpracování výkazu výměr je projektová dokumentace. Z ní se určí daná množství v měrných jednotkách.

Výkaz výměr umožňuje kontrolu materiálu a práce na stavbě a měl by být totožný s množstvím materiálu a práce uvedeným v projektové dokumentaci.


Kontaktujte mě

+420 724 334 219

Nabízené služby

Rychlé kontakty

Jaroslava Kalenská
Koleč 207
273 29

Kancelář: Pelléova 243/7
metro „A“ Hradčanská cca 2 min
160 00 Praha 6

e-mail: jaroslavakalenska@seznam.cz
mobil: +420 724 334 219

Další kontakty